Bryt en tradition

Julinsamling till Act Svenska kyrkan
10.30 Försäljning av julartiklar i Domkyrkoforum och krubbutställning i Liberiet
13.00 Föredrag av Zonta