Dansens dag

Ansvarig: Lena Sjöstrand
två dansverk framförs två gånger var.
Duetten “Dawn” framförs av dansarna Love Hellgren och Kyrie Oda
Denna duett har sin utgångspunkt i den japanske diplomaten Chiune Sugihara i Litauen, som hjälpte judiska flyktingar under kriget.
Solo ur “Not visible/Visible” dansas av Omar Khalil från Palestina. Detta danssolo är baserat på flykten ur fängelset i Syrien – ett utdrag ur Graham Adeys “Not Visible/Visible”, som gjordes sommaren 2017 utifrån de medverkandes egna berättelser om tillhörighet och utanförskap.

Samarr. med Lunds kommun och Dansstationen