Dansföreställning på Domkyrkoplatsen

Ansvarig: Lena Sjöstrand
Dansens dag firas
Samarbete mellan Domkyrkyrkoförsamlingen och Lunds kommun