Digital finalkonsert för Skånes Orgelveckor 2021

Robert Bennesh, orgel
Elin Eriksson, sopran
Marie Åström, harpa

Konserten äger endast rum i digital form på YouTube