Domkapitlet i Lund genom tiderna

Höstens informationsträffar:
Domkapitlet i Lund genom tiderna
Bönegemenskap, stiftsstyrelse och kyrklig tillsynsmyndighet.