Dopet – utställning på Väggen

Vad berättar dopfunten? Domkyrkans kommande dopfunt av Bianca Maria Barmen presenteras