Dopet – utställning på Väggen

Vad berättar dopfunten? Domkyrkans kommande dopfunt av Maria Bianca Barmen presenteras