Earth Hour

Ljus och el släckes under 1 timma som em manifestation för miljö och klimat.