Ekumenisk bönevaka

Alla inbjuds att be på den plats de befinner sig.
Kontakta domkyrkokaplan Lena sjöstrand lena.sjostrand@svenskakyrkan.se för gudstjänstordning att följa.