Ekumenisk gudstjänst i Bosebo kyrka

Präst: Lena Sjöstrand