Ekumenisk gudstjänst i Bosebo kyrka

Präst: Lena Sjöstrand
Bosebo kyrka på Kulturen