Ekumenisk gudstjänst på spanska

Plats: Domkyrkan, kryptan