Ekumenisk klimatvesper i Domkyrkan

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Biskop Johan Tyrberg
Präst: Magnus Malmgren
Musiker: Susannah Carlsson
Lena Sjötrand, S:t Thomas