Ekumenisk vesper

Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
S:t Thomas församling och Domkyrkoförsamlingen