Ekumenisk vesper

Musiker: Janåke Larson
S:t Thomas församling och Domkyrkoförsamlingen