Ekumenisk vesper

S:t Thomas församling och Domkyrkoförsamlingen