Ekumenisk vesper

S:t Thomas katolska församling och Domkyrkoförsamlingen