Ekumenisk vesper

Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Robert Bennesh
S:t Thomas