Ekumenisk vesper i Domkyrkan

Plats: Domkyrkan, mittskeppet