Ekumenisk vesper i S:t Thomas

Plats: Domkyrkan, mittskeppet