Ekumenisk vesper – Inställd

De ekumeniska gudstjänsterna är inställda tills vidare pga Covid-19.