Ett drama i tre akter. Domkyrkans påsklandskap

Ansvarig: Per Arne Joelsson
Församlingssekreterare Eva-Lisa Lennartsson
Efter föredraget årsmöte med Lunds Domkyrkas vänner.
I samarbete med Sensus studieförbund