Finalkonsert Skånes orgelveckor Vierne och andra jubilarer

Ansvarig: Robert Bennesh
Verk av bl a Vierne, Beethoven och Tournemire. Robert Bennesh, orgel