Föredrag Mysterier i Domkyrkomuseet

Ansvarig: Veronica Helm Andréasson
Antikvarie Andreas Manhag föreläser.
Samlingen inleds med kaffe
Arr Lunds domkyrkas vänner.