Från Harald Blåtand till Knut den Helige

Ansvarig: Per Arne Joelsson
Höstföredrag Lunds domkyrkas vänner:
Domkyrkans och Domkyrkoplatsens historia från Harald Blåtand till
Knut den Helige. Resultat från de senaste årens undersökningar.
Anders Ödman, docent em, historisk arkeologi vid Lunds universitet