Frihet – utställning på Väggen

Lotta Wästerlid Zmua-Trzebiatowski