Frihet – utställning på Väggen

Lotta Wästerlid Zmuda-Trzebiatowski