Fru Görvel – en stark kvinna i skånsk historia

Ansvarig: Anita Larsson
I år är det 500 år sedan fru Görvel Fadersdotter Sparre föddes. Hon är närvarande i domkyrkan med porträtt och gravsten.
Samling vid informationsdisken i domkyrkan.
Gratis