Grundläggningsdag vandring till heliga platser

Plats: Liberiet