Gudstjänst vid krubban – inställd

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jonas Persson
Musiker: Susannah Carlsson
På youtube.com/lundsdomkyrka kan du se en ankakt från krubban.