Hämnd eller upprättelse?

Suzanne Kaplan, docent i pedagogik och psykoanalytiker
Kväll i Serien Finn rum för samtal
Fri entré
Samarr. med S:t Lukas i Lund