Helgmålsvandring

Präst: Magnus Malmgren
Vandring med Tranströmer
Samling utanför Domkyrkan
Kontakt: Magnus Malmgren magnus.malmgren@svenskakyrkan.se