Helgmålsvandring

Präst: Magnus Malmgren
Vandring till Västerkyrkan med avslutning i musikgudstjänst
Kontakt: Magnus Malmgren: magnus.malmgren@svenskakyrkan.se