Helgmålsvandring

Präst: Magnus Malmgren
Vandring till heliga platser i Lund
Samling utanför Domkyrkan
Kontakt: Magnus Malmgren magnus.malmgren@svenskakyrkan.se