Herdens kläder – några nedslag i Domkyrkans textilskatt

Ansvarig: Per Arne Joelsson
Tonie Lewwenhaupt
I samarbete med Sensus studieförbund