Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Veronica Helm Andréasson
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Stefan Ekblad
Kollekt tas upp till Sveriges kyrkosångsförbund (50%), Svenska kyrkans unga (50%)
Korallerna
Vid kyrkkaffet serveras pannkakor