Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jan Kjellström
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Robert Bennesh
Katedralkören