Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Jonas Persson
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Robert Bennesh
Lunds kammarkör