Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Veronica Helm Andréasson
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Stefan Ekblad
Komminister Veronica Helm Andréasson avskedspredikar
Kör: Svanholms Singers