Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Veronica Helm Andréasson
Musiker: Stefan Ekblad
Mikaelskören med dir. Stefan Ekblad. Kollekt tas upp till Förbundet kristen humanism.