Högmässa

Präst: Mats Nyberg
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Robert Bennesh
Katedralkören
Stefan Ekblad och Robert Bennesh