Högmässa

Präst: Bo Sandahl
Präst: Lena Sjöstrand
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Robert Bennesh
Katedralkören
Robert Bennesh och Stefan Ekblad
Brasskvintett