Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Magnus Malmgren
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Robert Bennesh
S:t Laurentii kammarkör