Högmässa

Präst: Bo Sandahl
Präst: Josefin Gustafsson Andersson
Musiker: Robert Bennesh
Körmedverkan av Chorus mix