Högmässa

Präst: Lars Eric Axelsson
Präst: Lisa Vinsander
Musiker: Stefan Ekblad
Solosång Katie Malik
Kollekt tas upp till Svenska kyrkans internationella arbete.