Högmässa

Präst: Magnus Malmgren
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Hans Nordenborg
Dansaren Omar Khalil från Palestina dansar ett solo ur Graham Adeys Visible/Not Visible, baserat på flykten ur fängelset i Syrien.
Körmedverkan av Korinterna