Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Johan Svanbom
Präst: Mats Nyberg
Musiker: Stefan Ekblad