Högmässa

Präst: Jan Kjellström
Präst: Lena Sjöstrand
Musiker: Janåke Larson
Kollekt tas upp till SKUT, Svenska Kyrkan i Utlandet.