Högmässa

Plats: Domkyrkan, mittskeppet
Präst: Magnus Malmgren
Präst: Jonas Persson
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Stefan Ekblad