Högmässa

Präst: Lena Sjöstrand
Präst: Magnus Malmgren
Diakon: Sandra Lindqvist
Musiker: Susannah Carlsson
Högmässa med nykomponerad liturgisk musik i samarbete med Föreningen Svenska Tonsättare
VOS vokalensemble sjunger.